Stille inn bruk av Virtual CINEMA FRONT

Velg om du skal bruke Virtual CINEMA FRONT.

MERK
  • Velg “On” bare når du bruke Virtual CINEMA FRONT-konfigurasjon. For mer informasjon, se følgende:

Setup-menyen

Speaker” > “Configuration” > “Virtual CINEMA FRONT

Innstillinger

Off

Deaktiverer Virtual CINEMA FRONT

On

Aktiverer Virtual CINEMA FRONT

MERK
  • Denne innstillingen er ikke tilgjengelig når “Surround” er satt til “None”. For mer informasjon om “Surround” i “Setup”-menyen, se følgende: