Muistissa olevan aseman kuuntelu

Viritä tallennettu asema kuuluviin valitsemalla aseman muistipaikkanumero.

  1. Painamalla FM/AM valitse ”TUNER” tulolähteeksi.
  • TUNER” on valittu tulolähteeksi. Etunäyttöön tulee näkyviin parhaillaan valittuna oleva taajuus.
  1. Valitse haluamasi radioasema painelemalla PRESET.
HUOM!
No Presets” tulee näkyviin etunäyttöön, jos muistissa ei ole asemia.