Viritystaajuuden valinta

Voit virittää tietylle radioasemalle määrittämällä sen taajuuden.

HUOM!
  • Radiotaajuudet riippuvat siitä, missä maassa ja millä alueella laitetta käytetään. Tämän ohjeen kuvissa on Ison-Britannian ja Euroopan malleissa käytössä oleva viritysalue.
  1. Painamalla FM/AM valitse ”TUNER” tulolähteeksi.
  • TUNER” on valittu tulolähteeksi. Etunäyttöön tulee näkyviin parhaillaan valittuna oleva taajuus.
  1. Aseta taajuus painamalla TUNING.
  • Käynnistä automaattinen asemahaku pitämällä painike painettuna noin yhden sekunnin ajan.
  • TUNED” palaa etunäytössä, kun tämä laite vastaanottaa FM/AM-radiosignaalia.
  • STEREO” palaa, kun tämä laite vastaanottaa FM-stereosignaalia.
HUOM!
  • Voit katso ulkoisista laitteista lähettävää kuvaa, kun kuuntelet radiota. Katso seuraavasta lisätietoja: