Välja en förvald station

Lyssna på en registrerad radiostation genom att trycka på dess förvalsnummer.

  1. Tryck på FM/AM för att välja ”TUNER” som ingångskälla.
  • TUNER” är vald som ingångskälla och frekvensen som är vald visas på frontpanelens display.
  1. Tryck på PRESET för att välja önskad radiostation.
OBS!
No Presets” visas på frontpanelens display när inga stationer har registrerats.