Muistipaikan tyhjentäminen

Poista tallennettu radioasema muistipaikalta.

  1. Painamalla FM/AM valitse ”TUNER” tulolähteeksi.
  • TUNER” on valittu tulolähteeksi. Etunäyttöön tulee näkyviin parhaillaan valittuna oleva taajuus.
  1. Paina OPTION.
  1. Valitse -nuolipainikkeilla ”Preset” ja paina ENTER.
  1. Valitse -nuolipainikkeilla ”CLEAR”.
  1. Valitse -nuolipainikkeilla tyhjennettävä muistipaikka ja paina ENTER.
  • Kun muistipaikka on tyhjennetty, näkyviin tulee ensin ”Cleared”, sitten seuraava täytetty muistipaikka.
  1. Toista vaihetta 5, kunnes haluamasi muistipaikat on tyhjennetty.
  1. Paina OPTION.
  • Muistipaikoille tallennettujen asemien tyhjennys on tehty.