Valg af en forudindstillet radiostation

Indstil en registreret radiostation ved at vælge det forudindstillede nummer.

  1. Tryk på FM/AM for at vælge “TUNER” som inputkilde.
  • TUNER” er valgt som inputkilde, og den valgte frekvens vises på frontdisplayet.
  1. Tryk PRESET for at vælge den ønskede radiostation.
BEMÆRK
No Presets” vises på frontdisplayet når ingen radiostationer er registreret.