Een voorkeuzezender selecteren

Stem af op een geregistreerde radiozender door het voorkeuzenummer te selecteren.

  1. Druk op FM/AM om “TUNER” te selecteren als de signaalbron.
  • TUNER” wordt geselecteerd als signaalbron, en vervolgens verschijnt de momenteel geselecteerde frequentie op het display op het voorpaneel.
  1. Druk op PRESET om de gewenste radiozender te selecteren.
OPMERKING
No Presets” zal verschijnen op het display op het voorpaneel als er geen radiozenders zijn geregistreerd.