Velge en forhåndsinnstilt stasjon

Still inn på en registrert radiostasjon ved å velge stasjonens forhåndsinntillingsnummer.

  1. Trykk på FM/AM for å velge “TUNER” som inngangskilde.
  • TUNER” er valgt som inngangskilde, og frekvensen som er valgt vises på frontdisplayet.
  1. Trykk på PRESET for å velge ønsket radiostasjon.
MERK
No Presets” vises på frontdisplayet når ingen radiostasjoner er registrert.