Voorkeurzenders wissen

Wis radiozender die voor de voorkeuzenummers zijn geregistreerd.

  1. Druk op FM/AM om “TUNER” te selecteren als de signaalbron.
  • TUNER” wordt geselecteerd als signaalbron, en vervolgens verschijnt de momenteel geselecteerde frequentie op het display op het voorpaneel.
  1. Druk op OPTION.
  1. Gebruik de cursortoetsen om “Preset” te selecteren en druk dan op ENTER.
  1. Gebruik de cursortoetsen om “CLEAR” te selecteren.
  1. Gebruik de cursortoetsen om de voorkeuzezender te selecteren die u wilt wissen en druk op ENTER.
  • Als de voorkeuzezender is gewist, wordt “Cleared” weergegeven en wordt het volgende gebruikte voorkeuzenummer weergegeven.
  1. Herhaal stap 5 tot alle gewenste voorkeuzezenders zijn gewist.
  1. Druk op OPTION.
  • Hiermee is het wissen van de voorkeuzezenders voltooid.