Nulstilling af forudindstillede stationer

Nulstil radiostationer registreret under de forudindstillede numre.

  1. Tryk på FM/AM for at vælge "TUNER" som inputkilde.
  • "TUNER" er valgt som inputkilde, og den valgte frekvens vises på frontdisplayet.
  1. Tryk på OPTION.
  1. Brug piletasterne til at vælge "Preset" og tryk på ENTER.
  1. Brug piletasterne til at vælge "CLEAR".
  1. Brug piletasterne for at vælge en forudindstillet station, der skal ryddes, og tryk på ENTER.
  • Hvis den forudindstillede station nulstilles, vises "Cleared", og derefter vises det næste indstillede nummer i brug.
  1. Gentag trin 5 indtil alle ønskede forindstillede stationer er nulstillede.
  1. Tryk på OPTION.
  • Dette fuldender nulstilling af forudindstillede stationer.