Radera förvalda stationer

Radera de radiostationer som registrerats på förvalsnumren.

  1. Tryck på FM/AM för att välja ”TUNER” som ingångskälla.
  • TUNER” är vald som ingångskälla och frekvensen som är vald visas på frontpanelens display.
  1. Tryck på OPTION.
  1. Använd markörknapparna för att välja ”Preset” och tryck på ENTER.
  1. Använd markörknapparna för att välja ”CLEAR”.
  1. Använd markörknapparna för att välja den förvalda station som ska raderas och tryck på ENTER.
  • Om radiostationen raderas, visas ”Cleared” och sedan visas nästa använda förvalsnummer.
  1. Gör om steg 5 tills alla önskade förvalsstationer har raderats.
  1. Tryck på OPTION.
  • Detta avslutar raderingen av förvalda stationer.