Sletting av forhåndsinnstilte stasjoner

Slett radiostasjoner som er registrert på forhåndsinnstillingsnummer.

  1. Trykk på FM/AM" for å velge "TUNER" som inngangskilde.
  • "TUNER" er valgt som inngangskilde, og frekvensen som er valgt vises på frontdisplayet.
  1. Trykk på OPTION.
  1. Bruk markørtastene til å velge "Preset" og trykk på ENTER.
  1. Bruk markørtastene for å velge "CLEAR".
  1. Bruk markørtastene for å velge en forhåndsinnstilt stasjon som skal slettes, og trykk på ENTER.
  • Hvis den forhåndsinnstilte stasjonen slettes, vises "Cleared" og deretter vises det neste nummeret som er i bruk.
  1. Gjenta trinn 5 inntil alle ønskede forhåndsinnstilte stasjoner er slettet.
  1. Trykk på OPTION.
  • Dette fullfører slettingen av forhåndsinnstilte stasjoner.