Alkuperäisen äänenvoimakkuuden asetus, kun laite kytketään päälle

Asettaa alkuperäisen äänenvoimakkuuden, kun laite kytketään päälle.

SETUP-valikko

Sound” > ”Volume” > ”Initial Volume

Asetukset

Off

Laite ottaa käyttöön äänenvoimakkuuden, joka oli käytössä viimeksi laitetta käytettäessä

Mute

Äänentoisto on mykistetty.

-80.0 dB - +16.5 dB (tarkkuus 0.5 dB)
[0.5 - 97.0 (tarkkuus 0.5)]

Äänentoisto valitulla voimakkuudella.

HUOM!
  • Tämä asetus toimii vain, kun alkuperäinen äänenvoimakkuus on asetettu matalammaksi kuin ”Max Volume”. Katso seuraavasta lisätietoja kohdasta ”Max Volume” ”Setup”-valikossa: