Ange initialvolymen för när enheten slås på

Anger initialvolymen när enheten slås på.

Setup-menyn

Sound” > ”Volume” > ”Initial Volume

Inställningar

Off

Ställer in nivån till den volymnivå som receivern hade när den senast gick över i standby-läget.

Mute

Ställer in receivern så att ljudutmatningen stängs av.

-80,0 dB till +16,5 dB (i steg om 0,5 dB)
[0,5 till 97,0 (i steg om 0,5)]

Ställer in nivån till den angivna volymnivån.

OBS!
  • Denna inställning fungerar endast när volymen är satt till lägre än ”Max Volume”. För mer information om ”Max Volume” i ”Setup”-menyn se följande: