Instellen van het volume dat wordt gebruikt bij het inschakelen van het toestel

Stelt het beginvolume in dat wordt gebruikt bij het inschakelen van het toestel.

Instelmenu (Setup)

Sound” > “Volume” > “Initial Volume

Instellingen

Off

Stelt het volume in op het niveau dat was ingesteld op het moment dat dit toestel in de stand-bymodus werd gezet.

Mute

Stelt het toestel zo in dat de audioweergave wordt gedempt.

-80,0 dB tot +16,5 dB (stappen van 0,5 dB) [0,5 tot 97,0
(stappen van 0,5)]

Stelt het niveau in op een opgegeven volumeniveau.

OPMERKING
  • Deze instelling werkt alleen wanneer het volumeniveau lager is ingesteld dan “Max Volume”. Zie voor details over “Max Volume” in het menu “Setup” menu: