Justerer volumet for Zone B sammen med volumet for Zone A

Velger om volumet for Zone B skal justeres sammen med volumet for Zone A.

Setup-menyen

"Sound" > "Volume" > "ZoneB Volume"

Innstillinger

Sync.

Justerer volumet for Zone B sammen med volumet for Zone A.

Async.

Justerer ikke volumet for Zone B sammen med volumet for Zone A. Juster volumet for Zone B separat.

MERK
  • Hvis "ZoneB Volume" settes til "Async.", settes volumet for Zone B midlertidig til -40 dB. Ved behov kan du justere volumet med fjernkontrollen. For mer informasjon, se følgende: