Tegelijk regelen van het volume voor Zone B met het volume voor Zone A

Selecteert of het volume voor Zone B samen met het volume voor Zone A moet worden aangepast.

Instelmenu (Setup)

Sound” > “Volume” > “ZoneB Volume

Instellingen

Sync.

Regelt het volume voor Zone B tegelijk met het volume voor Zone A.

Async.

Regelt het volume voor Zone B niet samen met het volume voor Zone A. Regelt het volume voor Zone B apart.

OPMERKING
  • Als “ZoneB Volume” is ingesteld op “Async.”, wordt het volume voor Zone B tijdelijk ingesteld op -40 dB. Pas indien nodig het volume aan met de afstandsbediening. Zie voor details: