Audion dekoodausformaatin sanasto

Seuraava sanasto sisältää tässä käyttöoppaassa käytetyt tekniset termit, jotka liittyvät audion dekoodausformaattiin.

Dolby Digital

Dolby Digital on pakattu digitaaliaudioformaatti, jonka kehitti Dolby Laboratories Inc. ja joka tukee 5.1-kanavaista audiota. Tätä tekniikkaa käytetään useimpien DVD-levyjen ääniraidoissa.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus on pakattu digitaaliaudioformaatti, jonka kehitti Dolby Laboratories Inc. ja joka tukee 7.1-kanavaista audiota. Dolby Digital Plus on täysin yhteensopiva olemassa oleviin monikanavaisiin Dolby Digital -yhteensopiviin audiojärjestelmiin. Tätä teknologiaa käytetään audiosuoratoistopalveluihin internetissä ja audioon BD:n audioon (Blu-ray Disc).

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II on uusi tekniikka, jonka avulla 2-kanavainen ääni voidaan toistaa 5-kanavaisena. Ohjelmassa on kolme apuohjelmaa: ”Music mode” musiikille, ”Movie mode” elokuville ja ”Game mode” peleille.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD on kehittynyt, häviötön audioformaatti, jonka on kehittänyt Dolby Laboratories Inc. Se tarjoaa teräväpiirtoisen kotiteatterikokemuksen, jonka äänenlaatu on sama kuin studion master-äänessä. Dolby TrueHD pystyy toistamaan jopa kahdeksaa 96 kHz/24-bittistä audiokanavaa (enintään 6 x 192 kHz/24-bittistä audiokanavaa) samanaikaisesti. Tätä tekniikkaa käytetään Blu-ray (BD) -levyjen ääniraidoissa.

DTS 96/24

DTS 96/24 on pakattu digitaaliaudioformaatti, joka tukee 5.1-kanavaista, 96 kHz/24-bittistä audiota. Tämä formaatti on täysin yhteensopiva olemassa oleviin monikanavaisiin DTS -yhteensopiviin audiojärjestelmiin. Tätä tekniikkaa käytetään musiikki-DVD -levyillä yms.

DTS Digital Surround

DTS Digital Surround on DTS Inc:n kehittämä pakattu digitaaliaudioformaatti, joka tukee 5.1-kanavaista audiota. Tätä tekniikkaa käytetään useimpien DVD-levyjen ääniraidoissa.

DTS Express

DTS Express on pakattu digitaaliaudioformaatti, joka tukee 5.1-kanavaista äänentoistoa ja mahdollistaa tehokkaamman pakkaamisen kuin DTS, Inc:n kehittämä DTS Digital Surround -formaatti. Tämä tekniikka on kehitetty audion suoratoistoon Internetistä ja Blu-ray -levyjen toissijaisia ääniraitoja varten.

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio on DTS, Inc:n kehittämä pakattu digitaaliaudioformaatti, joka tukee 7.1-kanavaista ja 96 kHz/24-bittistä audiota. DTS-HD High Resolution Audio on täysin yhteensopiva olemassa olevien monikanavaisten äänentoistolaitteistojen kanssa, jotka tukevat DTS Digital Surround -formaattia. Tätä tekniikkaa käytetään useimpien BD (Blu-ray)-levyjen ääniraidoissa.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio on kehittynyt, häviötön audioformaatti, jonka on kehittänyt DTS Inc. Se tarjoaa sinulle teräväpiirtoisen kotiteatterikokemuksen, jonka äänenlaatu on sama kuin studion master-äänessä. DTS-HD Master Audio pystyy toistamaan jopa kahdeksaa 96 kHz/24-bittistä audiokanavaa (enintään kuusi 192 kHz/24-bittistä audiokanavaa) samanaikaisesti. Tätä tekniikkaa käytetään BD (Blu-ray)-levyjen ääniraidoissa.

DTS Neo: 6

DTS Neo: 6 mahdollistaa 6-kanavaisen toiston 2-kanavaisista ohjelmalähteistä. Ohjelmassa on kaksi apuohjelmaa: ”Music mode” musiikille, ”Cinema mode” elokuville. Tämä tekniikka tarjoaa sinulle tilaäänen erillisinä täyden kaistanleveyden matriisikanavina.

DSD (Direct Stream Digital)

Direct Stream Digital (DSD) tallentaa audiosignaalit digitaaliselle tallennusmedialle, kuten Super Audio CD (SACD) -levylle. Signaalit tallennetaan korkeataajuisella näytetaajuudella (kuten 11,2 MHz). Suurin taajuusvaste on yhtä suuri tai suurempi kuin 100 kHz dynamiikka-alueen ollessa 120 dB. Näin tekniikka mahdollistaa paremman äänenlaadun kuin CD-levyillä.

FLAC

FLAC on häviöttömän audiodatan pakkausmenetelmän tiedostoformaatti. FLAC:n pakkaussuhde on huonompi kuin häviöllisessä pakkausformaatissa, mutta äänenlaatu on parempi.

MP3

Yksi MPEGin käyttämistä digitaaliaudion pakkausformaateista. Psykoakustisen tekniikan ansiosta tämä pakkaustapa mahdollistaa tehokkaan pakkaamisen. Tutkimusten mukaan se voi pakata dataa supistaen sen määrän 1/10:aan silti säilyttäen tietyn äänenlaadun.

MPEG-4 AAC

MPEG-4 on audiostandardi. Sitä käytetään kännyköissä, kannettavissa musiikkisoittimissa ja audion suoratoistopalveluissa internetissä, koska se mahdollistaa tehokkaan datan pakkauksen säilyttäen paremman äänenlaadun kuin MP3.

PCM (Pulse Code Modulation)

PCM on signaaliformaatti, jossa analoginen audiosignaali digitoidaan, tallennetaan ja siirretään. Tämä tekniikka on kaikkien muiden audioformaattien perusta. Tätä teknologiaa käytetään häviöttömänä audioformaattina (Lineaarinen PCM) erilaisilla tallennusmedioilla, kuten CD-levyillä.

Näytetaajuus/ kvantisoinnin bittinopeus

Näytetaajuus ja kvantisoinnin bittinopeus kertovat käsitellyn informaation määrän, kun analogista audiosignaalia muutetaan digitaaliseksi. Arvot ilmoitetaan seuraavan esimerkin mukaisesti: ”48 kHz/24-bit”.

  • Näytetaajuus
    Näytetaajuus (signaalista otettujen näytteiden lukumäärä sekunnissa) on nimeltään näytteistys. Mitä suurempi näytetaajuus, sitä laajempi on toistettavien taajuuksien valikoima.
  • Bittikvantisoinnin luku
    Bittikvantisoinnin luku kertoo tarkkuuden, jolla äänen taso muutetaan numeeriseksi arvoksi. Mitä suurempi arvo, sitä tarkempi äänen ilmaisu.

WAV

Windowsin audiotiedostoformaatti määrittää tallennustavan digitaalidatalle, joka on saatu muuttamalla audiosignaaleja. Oletusasetuksena on PCM (ei pakkausta), mutta voit käyttää muitakin pakkaustapoja.

WMA (Windows Media Audio)

Yksi Microsoft Corporationin kehittämistä digitaaliaudion pakkausformaateista. Psykoakustisen tekniikan ansiosta tämä pakkaustapa mahdollistaa tehokkaan pakkaamisen. Tutkimusten mukaan se voi pakata dataa supistaen sen määrän 1/20:aan silti säilyttäen tietyn äänenlaadun.