Ordlista för ljudavkodningsformat

Detta är en ordlista över tekniska termer relaterade till ljudavkodningsformat som används i denna anvisning.

Dolby Digital

Dolby Digital är ett komprimerat digitalt ljudformat som har utvecklats av Dolby Laboratories, Inc. och har stöd för 5.1-kanalljud. Denna teknik används för ljudet på de flesta DVD-skivor.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus är ett komprimerat digitalt ljudformat som har utvecklats av Dolby Laboratories, Inc. och har stöd för 7.1-kanalljud. Dolby Digital Plus är fullt kompatibelt med existerande flerkanaliga ljudsystem som har stöd för Dolby Digital. Denna teknik används för direktuppspelningstjänster på Internet och för ljud på BD (Blu-ray Disc).

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II möjliggör 5-kanalig uppspelning från 2-kanaliga källor. Tre olika lägen finns tillgängliga: ”Music mode” för musikkällor, ”Movie mode” för filmkällor och ”Game mode” för spelkällor.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD är ett avancerat förlustfritt ljudformat som utvecklats av Dolby Laboratories, Inc. för att ge en hemmabioupplevelse i HD med samma kvalitet som studiomastern. Dolby TrueHD kan överföra upp till åtta kanaler av ljud i 96 kHz/24-bitar (upp till sex kanaler av ljud i 192 kHz/24-bitar) samtidigt. Denna teknik används för ljudet på BD (Blu-ray Disc).

DTS 96/24

DTS 96/24 är ett komprimerat digitalt ljudformat som har stöd för 5.1-kanalsljud i 96 kHz/24-bitar. Detta format är fullt kompatibelt med existerande flerkanaliga ljudsystem som har stöd för DTS Digital Surround. Denna teknik används på musik-DVD etc.

DTS Digital Surround

DTS Digital Surround är ett komprimerat digitalt ljudformat som har utvecklats av DTS, Inc. och har stöd för 5.1-kanalljud. Denna teknik används för ljudet på de flesta DVD-skivor.

DTS Express

DTS Express är ett komprimerat digitalt ljudformat som har stöd för 5.1-kanalsljud och som tillåter en högre komprimeringsgrad än DTS Digital Surround-formatet som utvecklats av DTS, Inc. Denna teknik är utvecklad för direktuppspelningstjänster på Internet och för sekundärt ljud på BD (Blu-ray Disc).

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio är ett komprimerat digitalt ljudformat utvecklat av DTS, Inc. och som har stöd för 7.1-kanalsljud i 96 kHz/24-bitar. DTS-HD High Resolution Audio är fullt kompatibelt med existerande flerkanaliga ljudsystem som har stöd för DTS Digital Surround. Det är samma teknik som används för ljudet på de flesta BD-skivorna (Blu-ray Disc).

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio är ett avancerat förlustfritt ljudformat som utvecklats för att ge en hemmabioupplevelse i HD med samma kvalitet som studiomastern av DTS, Inc. DTS-HD Master Audio kan överföra upp till åtta kanaler av ljud i 96 kHz/24-bitar (upp till sex kanaler av ljud i 192 kHz/24-bitar) samtidigt. Denna teknik används för ljudet på BD (Blu-ray Disc).

DTS Neo: 6

DTS Neo: 6 möjliggör 6-kanalig uppspelning från 2-kanaliga källor. Två olika lägen finns tillgängliga: ”Music mode” för musikkällor och ”Cinema mode” för filmkällor. Denna teknik ger ett surroundljud med diskreta matriskanaler med full bandbredd.

DSD (Direct Stream Digital)

DSD-tekniken (Direct Stream Digital) används för lagring av ljudsignaler på digitala lagringsmedier som SACD (Super Audio CDs). Signalerna lagras med en högfrekvent samplingsfrekvens (så som 11,2 MHz). Den högsta frekvensåtergivningen är lika med eller högre än 100 kHz och den har ett dynamikomfång på 120 dB. Denna teknik ger en högre ljudkvalitet än den som används på CD-skivor.

FLAC

FLAC är ett filformat för förlustfri ljuddatakompression. FLAC har en lägre komprimeringsgrad än komprimerade ljudformat men erbjuder en högre ljudkvalitet.

MP3

Ett av de komprimerade digitala ljudformat som används av MPEG. Med psykoakustisk teknik uppnår denna komprimeringsmetod en hög komprimeringsgrad. Enligt rapporter ska den kunna komprimera datakvantiteten till ungefär en tiondel och samtidigt bibehålla en viss nivå på ljudkvaliteten.

MPEG-4 AAC

En MPEG-4-ljudstandard. Den används bland annat på mobiltelefoner, bärbara ljudspelare och för direktuppspelningstjänster på Internet eftersom den möjliggör en hög komprimeringsgrad för data och samtidigt ger en högre ljudkvalitet än MP3.

PCM (Pulse Code Modulation)

PCM är ett signalformat i vilket en analog ljudsignal digitaliseras, spelas in och överförs. Denna teknik ligger till grund för alla de andra ljudformaten. Denna teknik används som ett förlustfritt ljudformat som kallas Linear PCM för ljud på flera olika typer av media, inklusive -skivor och CD-skivor.

Samplingsfrekvens/kvantiseringsbitar

Värdena för samplingsfrekvens och kvantiseringsbitar anger informationsmängden vid digitalisering av en analog ljudsignal. Dessa värden skrivs som i följande exempel: ”48 kHz/24 bitar”.

  • Samplingsfrekvens
    Samplingsfrekvens anger antalet gånger signalen samplas per sekund. Ju högre samplingsfrekvensen är desto större är det frekvensomfång som kan spelas upp.
  • Kvantiseringsbitar
    Antalet kvantiseringsbitar anger precisionen i omvandlingen av en ljudnivå till ett siffervärde. Vid ett högre antal kvantiserade bitar blir återgivningen av ljudnivån mer precis.

WAV

Windows standard ljudfilformat, som anger metoden för inspelning av den digitala data som erhålls genom att konvertera ljudsignaler. I grundinställningen används PCM-metoden (ingen komprimering), men du kan även använda andra komprimeringsmetoder.

WMA (Windows Media Audio)

Ett av de format för komprimerat ljud som utvecklats av Microsoft Corporation. Med psykoakustisk teknik uppnår denna komprimeringsmetod en hög komprimeringsgrad. Enligt rapporter ska den kunna komprimera datakvantiteten till ungefär en tjugondel och samtidigt bibehålla en viss nivå på ljudkvaliteten.