Ordbok audio-dekodingformat

Dette er en ordbok med tekniske uttrykk innenfor audio-dekodingformat som brukes i denne håndboken.

Dolby Digital

Dolby Digital er et komprimert digitalt lydformat som er utviklet av Dolby Laboratories, Inc. og som støtter 5.1-kanals audio. Denne teknologien brukes til audio på de fleste DVD-plater.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus er et komprimert digitalt lydformat som er utviklet av Dolby Laboratories, Inc. og som støtter 7.1-kanals audio. Dolby Digital Plus er fullt ut kompatibel med eksisterende multikanals audiosystemer som støtter Dolby Digital. Denne teknologien brukes for audio-strømmetjenester på Internett og audio på BD (Blu-ray Disc).

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II gir 5-kanals avspilling fra 2-kanals kilder. Det finnes tre tilgjengelige moduser: “Music mode” for musikkilder, “Movie mode” for filmkilder og “Game mode” for spill-kilder.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD er et avansert tapsløst audioformat som er utviklet av Dolby Laboratories, Inc. for å tilby High-Definition hjemmekinoopplevelse med kvalitet tilsvarende en studio master. Dolby TrueHD kan benytte inntil 8 kanaler med 96 kHz/24-bit audio (opp til 6 kanaler med 192 kHz/24-bit audio) samtidig. Denne teknologien brukes til audio på BD (Blu-ray Disc).

DTS 96/24

DTS 96/24 er et komprimert digitalt audioformat som støtter 5.1-kanals og 96 kHz/24-bit audio. Dette formatet er fullt ut kompatibelt med eksisterende multikanals audiosystemer som støtter DTS Digital Surround. Denne teknologien brukes til musikk-DVDer osv.

DTS Digital Surround

DTS Digital Surround er et komprimert digitalt audioformat som er utviklet av DTS, Inc. og som støtter 5.1-kanals audio. Denne teknologien brukes til audio på de fleste DVD-plater.

DTS Express

DTS Express er et komprimert digitalt audioformat som støtter 5.1-kanals audio og gir høyere kompresjonsgrad enn DTS Digital Surround-formatet, utviklet av DTS, Inc. Denne teknologien er utviklet for audio-strømmetjenester på Internett og for sekundær audio på BD (Blu-ray Disc).

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio er et komprimert digitalt audioformat som er utviklet av DTS, Inc. og som støtter 7.1-kanals og 96 kHz/24-bit audio. DTS-HD High Resolution Audio er fullt ut kompatibelt med eksisterende multikanals audiosystemer som støtter DTS Digital Surround. Denne teknologien brukes til audio på de fleste BD (Blu-ray Disc).

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio er et avansert tapsløst audioformat som er utviklet for å tilby High-Definition hjemmekinoopplevelse med kvalitet tilsvarende en studio master, av DTS, Inc. DTS-HD Master Audio kan benytte inntil 8 kanaler med 96 kHz/24-bit audio (opp til 6 kanaler med 192 kHz/24-bit audio) samtidig. Denne teknologien brukes til audio på BD (Blu-ray Disc).

DTS Neo: 6

DTS Neo: 6 gir 6-kanals avspilling fra 2-kanals kilder. Det finnes to tilgjengelige moduser: “Music mode” for musikkilder og “Cinema mode” for filmkilder. Denne teknologien gir diskret, full-båndbredde matrisekanaler med surroundlyd.

DSD (Direct Stream Digital)

DSD (Direct Stream Digital) er en teknologi som lagrer audiosignaler på digitale lagringsmedier, som f.eks. SACD (Super Audio CDs). Signalene lagres ved høy samplingsfrekvens (som f.eks. 11,2 MHz). Den høyeste frekvensresponsen er lik eller høyere enn 100 kHz, med et dynamisk område på 120 dB. Denne teknologien tilbyr bedre lydkvalitet enn den som brukes på CDer.

FLAC

FLAC er et filformat for tapsløs komprimering av audiodata. FLAC har lavere kompresjonsgrad enn lossy-komprimerte audioformater, men gir høyere lydkvalitet.

MP3

Ett av de komprimerte digitale audioformatene som brukes av MPEG. Med 'psychoacoustic' teknologi oppnår denne kompresjonsmetoden høy kompresjonsgrad. Det rapporteres at den kan komprimere datamengder til cirka 1/10 og opprettholde et visst nivå av lydkvalitet.

MPEG-4 AAC

En MPEG-4 audiostandard. Den brukes til mobiltelefoner, bærbare musikkspillere og audio-strømmetjenester på Internett fordi den tillater høy kompresjonsgrad for data og samtidig opprettholder bedre lydkvalitet enn MP3.

PCM (Pulse Code Modulation)

PCM er et signalformat der et analogt audiosignal digitaliseres, tas opp og sendes. Denne teknologien er grunnlaget for alle andre audioformater. Denne teknologien brukes som et tapsløst audioformat som kalles Linear PCM for audio på en rekke forskjellige media, inkludert CDer.

Samplingsfrekvens/Kvantiserings-bit

Samplingsfrekvens og kvantiserings-bit indikerer mengden med informasjon når et analogt audiosignal digitaliseres. Disse verdien angis som i følgende eksempel: “48 kHz/24-bit”.

  • Samplingsfrekvens
    Samplingsfrekvens (antall ganger signalet samples per sekund) kalles samplingsgrad. Når samplingsfrekvensen er høyere, er området av frekvenser som kan spilles av bredere.
  • Kvantiserings-bit
    Antall kvantiserings-bits indikerer graden av nøyaktighet ved konvertering av lydnivået til en numerisk verdi. Når antall kvantiserings-bits er høyere, er uttrykket i lydnivå mer nøyaktig.

WAV

Windows standard lydfilformat, som definerer metoden for opptak av digitale data som oppnås ved å konvertere audiosignaler. Som standard brukes PCM-metoden (ingen kompresjon), men man kan også bruke andre kompresjonsmetoder.

WMA (Windows Media Audio)

Ett av de komprimerte digitale audioformatene som er utviklet av Microsoft Corporation. Med 'psychoacoustic' teknologi oppnår denne kompresjonsmetoden høy kompresjonsgrad. Det rapporteres at den kan komprimere datamengder til cirka 1/20 og opprettholde et visst nivå av lydkvalitet.