Radiozenders automatisch registreren (Auto Preset)

Laat automatisch FM-radiozenders met sterke signalen registreren.

OPMERKING
 • U kunt tot 40 FM/AM-zenders registreren als voorkeuzezenders.
 • Zie om AM-radiozenders te registreren:
 • (Alleen modellen voor het V.K., Europa, Rusland en het Midden-Oosten)
  Alleen Radio Data System-zenders worden automatisch geregistreerd met de functie Auto Preset.

 1. Druk op FM/AM om “TUNER” te selecteren als de signaalbron.
 • TUNER” wordt geselecteerd als signaalbron, en vervolgens verschijnt de momenteel geselecteerde frequentie op het display op het voorpaneel.
 1. Druk op OPTION.
 1. Gebruik de cursortoetsen om “Preset” te selecteren en druk dan op ENTER.
 • Het voorkeuzenummer van waar de registratie wordt gestart, zal worden aangegeven op het display op het voorpaneel.
OPMERKING
 • Om het voorkeuzenummer op te geven van waar u de registratie wilt beginnen, drukt u op de cursortoetsen of op PRESET om een voorkeuzenummer te selecteren.
 1. Druk op ENTER om het Auto Preset-proces te starten.
 • Het automatisch voorprogrammeren (Auto Preset) zal nu beginnen en terwijl dit bezig is, zal de aanduiding “SEARCH” verschijnen.
OPMERKING
 • Druk op RETURN als u het Auto Preset-proces wilt annuleren.

Wanneer het Auto Preset-proces is voltooid, verschijnt “FINISH” op het display op het voorpaneel en wordt het menu “Option” automatisch gesloten.