Automatisch verkeersinformatie ontvangen

(Alleen modellen voor het V.K., Europa, Rusland en het Midden-Oosten)

Als “TUNER” als signaalbron is geselecteerd, ontvangt het toestel automatisch verkeersinformatie. Als u deze functie wilt inschakelen, moet u de procedure hieronder uitvoeren om de zender met verkeersinformatie in te stellen.

  1. Druk wanneer “TUNER” als de signaalbron geselecteerd is op OPTION.
  1. Gebruik de cursortoetsen om “Traffic Program” te selecteren en druk dan op ENTER.
  • Het zoeken naar de zender met verkeersinformatie begint na ongeveer 5 seconden. Druk nogeen keer op ENTER als u direct met zoeken wilt beginnen.
OPMERKING
  • Als u omhoog/omlaag wilt zoeken vanaf de huidige frequentie, drukt u op de cursortoetsen terwijl “READY” wordt weergegeven.
  • Druk op RETURN als u het zoeken wilt annuleren.
  • Het volgende scherm wordt ongeveer 3 seconden weergegeven als het zoeken is voltooid.
OPMERKING
TP Not Found” wordt gedurende 3 seconden weergegeven als er geen zenders met verkeersinformatie zijn gevonden.