Registrere radiostasjoner automatisk (Auto Preset)

Registrer automatisk FM-radiostasjoner med kraftige signaler.

MERK
 • Du kan registrere opp til 40 radiostasjoner som forhåndsinnstillinger.
 • Hvis du vil registrere AM-radiostasjoner, se følgende:
 • (Kun modeller for UK, Europa, Russland og Midtøsten)
  Kun Radio Data System-radiostasjoner registreres automatisk av Auto Preset-funksjonen.

 1. Trykk på FM/AM for å velge “TUNER” som inngangskilde.
 • TUNER” er valgt som inngangskilde, og frekvensen som er valgt vises på frontdisplayet.
 1. Trykk på OPTION.
 1. Bruk markørtastene for å velge “Preset” og trykk på ENTER.
 • Forhåndsinnstillingsnummeret som registreringen starter fra vises på frontdisplayet.
MERK
 • For å angi forhåndsinnstillingsnummeret der registreringen skal starte, trykk på markørtastene eller PRESET for å velge forhåndsinntillingsnummer.
 1. Hvis du vil starte Auto Preset-prosessen, trykk på ENTER.
 • Auto Preset-prosessen starter og “SEARCH” vises under Auto Preset.
MERK
 • Hvis du vil avbryte Auto Preset-prosessen, trykk på RETURN.

Når Auto Preset-prosessen er fullført, vises "FINISH" på frontdisplayet og "Option"-menyen lukkes automatisk.