Automatisk registrering af radiostationer (Auto Preset)

Automatisk registrering af FM-radiostationer med stærke signaler.

BEMÆRK
 • Du kan registrere op til 40 radiostationer som faste stationer.
 • For at registrere AM radiostationer, se følgende:
 • (Kun modeller i U.K., Europa, Mellemøsten og Rusland)
  Auto Preset funktionen registrerer kun Radio Data System radio- og tv-stationer.

 1. Tryk på FM/AM for at vælge “TUNER” som inputkilde.
 • TUNER” er valgt som inputkilde, og den valgte frekvens vises på frontdisplayet.
 1. Tryk på OPTION.
 1. Brug piletasterne til at vælge “Preset” og tryk på ENTER.
 • Det forudindstillede nummer, hvorfra registreringen skal startes, vises på frontdisplayet.
BEMÆRK
 • For at angive det forudindstillede nummer, hvorfra registreringen skal startes, skal du trykke på piletasterne eller PRESET for at vælge et forudindstillet nummer.
 1. For at starte Auto Preset-processen skal du trykke på ENTER.
 • Automatisk forudindstilling starter og “SEARCH” vises under Auto Preset.
BEMÆRK
 • For at annullere den automatiske forudindstillede proces, tryk på RETURN.

Når den automatiske forudindstillingsproces er færdig, vises "FINISH" på frontdisplayet, og menuen "Option" lukkes automatisk.