Een radiozender handmatig registreren

Selecteer handmatig een radiozender en registreer deze als een voorkeuzezender.

OPMERKING
U kunt tot 40 FM/AM-zenders registreren als voorkeuzezenders.
  1. Druk op FM/AM om “TUNER” te selecteren als de signaalbron.
  • TUNER” wordt geselecteerd als signaalbron, en vervolgens verschijnt de momenteel geselecteerde frequentie op het display op het voorpaneel.
  1. Druk op TUNING om een frequentie in te stellen.
  • Houd de toets ongeveer een seconde ingedrukt om automatisch naar zenders te zoeken.
  1. Houd MEMORY een paar seconden ingedrukt.
  • Wanneer u voor het eerst een zender registreert, wordt de geselecteerde radiozender geregistreerd met het voorkeuzenummer “01”. Daarna wordt elke geregistreerde radiozender geregistreerd onder het volgende lege voorkeuzenummer na het laatst geregistreerde nummer.
OPMERKING
Als u een voorkeuzenummer wilt selecteren voor registratie, drukt u na afstemming op de gewenste radiozender eenmaal op MEMORY. Druk op PRESET om een voorkeuzenummer te selecteren en druk vervolgens nogmaals op MEMORY.
  • Hiermee is de registratie voltooid.