Mottar trafikkinformasjon automatisk

(Kun modeller for UK, Europa, Russland og Midtøsten)

Når “TUNER” velges som inngangskilde, mottar apparatet automatisk trafikkinformasjon. Hvis du vil aktivere denne informasjonen skal du utføre følgende prosedyre for å stille inn trafikkinformasjonsstasjonen.

  1. Når “TUNER” er valgt som inngangskilde, trykk på OPTION.
  1. Bruk markørtastene for å velge “Traffic Program” og trykk på ENTER.
  • Søk etter trafikkinformasjonsstasjon vil starte etter 5 sekunder. Trykk på ENTER igjen for å starte søket umiddelbart.
MERK
  • For å søke oppover/nedover fra gjeldende frekvens, trykk på markørtastene mens “READY” vises.
  • Hvis du vil avbryte søket, trykk på RETURN.
  • Følgende skjerm vises i cirka 3 sekunder når søket avsluttes.
MERK
TP Not Found” vises i cirka 3 sekunder hvis apparatet ikke finner noen trafikkinformasjon.