Automatisk mottagning av trafikinformation

(Endast modeller för Storbritannien, Europa, Ryssland och Mellanöstern)

När du har valt ”TUNER” som ingångskälla tar receivern automatiskt emot trafikinformation. För att aktivera den här funktionen utför följande förfarande för att ange trafikinformationstationen.

  1. När ”TUNER” har valts som ingångskälla, tryck på OPTION.
  1. Använd markörknapparna för att använda ”Traffic Program” och tryck på ENTER.
  • Sökningen efter trafikinformationstationen börjar inom 5 sekunder. Tryck på ENTER igen för att starta sökningen omedelbart.
OBS!
  • För att söka uppåt/nedåt från den aktuella frekvensen, tryck på markörknapparna medan ”READY” visas.
  • För att avbryta sökningen, tryck på RETURN.
  • Följande skärm visas i ca. 3 sekunder när sökningen är slutförd.
OBS!
Om det inte går att hitta några trafikinformationstationer visas ”TP Not Found” i ca 3 sekunder.