Grundläggande funktioner för Option-menyn

Utför följande grundläggande förfarande för att hantera ”Option”-menyn. Med ”Option”-menyn kan du konfigurera olika uppspelningsinställningar med hänsyn till den ingångskälla som för tillfället spelas upp.

  1. Tryck på OPTION.
Frontpanelens display
TV-skärm
  1. Använd markörknapparna för att välja en post och tryck på ENTER.
  1. Använd markörknapparna för att välja en inställning.
  1. Tryck på OPTION.
  • Detta avslutar inställningarna.
OBS!
  • För mer information om standardinställningarna se följande: