Stille inn equalizeren

Velger typen equalizer som skal brukes og justerer tonen.

Setup-menyen

Speaker” > “Equalizer” > “EQ Select

Innstillinger

PEQ

Bruker de parametriske equalizer-verdien som er innhentet med YPAO-målingen.

GEQ

Velg dette alternativet når du ønsker å justere equalizeren manuelt.

Off

Bruker ikke equalizeren.

Når du velger “GEQ

  1. Bruk markørtastene for å velge “Channel” og for å velge ønsket høyttalerkanal.
  1. Bruk markørtastene for å velge ønsket bånd (frekvens) og for å justere gain.
  • Innstillingsområde
  • -6,0 dB til +6,0 dB
  1. Trykk på SETUP.
  • Dette fullfører innstillingene.
MERK
  • Sending av testtone hjelpe deg med å justere equalizeren samtidig som effekten bekreftes. For mer informasjon, se følgende:
  • PEQ” er bare tilgjengelig når YPAO har blitt utført. For mer informasjon om YPAO, se følgende: