Ställa in equalizern

Väljer vilken typ av equalizer som ska användas och justerar tonen.

Setup-menyn

Speaker” > ”Equalizer” > ”EQ Select

Inställningar

PEQ

Tillämpar de parametriska equalizervärden som hämtats in vid YPAO-mätningen.

GEQ

Välj det här alternativet när du vill justera equalizern manuellt.

Off

Använd inte equalizern.

När ”GEQ” väljs

  1. Använd markörknapparna för att välja ”Channel” och välj önskad högtalarkanal.
  1. Använd markörknapparna för att välja önskat band (frekvens) och för att justera förstärkningen.
  • Inställningsalternativ
  • –6,0 dB till +6,0 dB
  1. Tryck på SETUP.
  • Detta avslutar inställningarna.
OBS!
  • En testton kan hjälpa dig att justera equalizern medan du bekräftar dess effekt. För mer information, se följande:
  • PEQ” är bara tillgängligt när YPAO har körts. För mer information om YPAO se följande: