Lijst menu Option

De volgende instellingen zijn beschikbaar in het menu Option.

Onderdeel

Pagina

Volume Trim

Input Trim

Signal info

Format

Sampling

Auto Preset

Clear Preset

FM Mode

Init Scan

Tune AID

Volume Interlock

Auto playback

Repeat

Shuffle

PLL

OPMERKING
  • De instellingen die beschikbaar zijn op het menu Option hangen mede af van de signaalbron. Alleen de items die kunnen worden ingesteld, worden getoond op het voordisplay.