Over deze handleiding

Deze handleiding geeft een overzicht van Amazon Alexa, een functie die is ingebouwd in de Yamaha geluidsbalk.

Deze handleiding behandelt de volgende producten (vanaf december 2023):

  • SR-X50A, SR-X40A, en ATS-X500
  • YAS-209, YAS-109, ATS-2090, en ATS-1090

De beschrijvingen in deze handleiding gelden voor de hierboven genoemde producten. Voor informatie over de functies van Amazon Alexa en de bediening daarvan die wordt ondersteund op uw product, verwijzen we u naar de Gebruikershandleiding van uw product.

De speciale smartphone app “Amazon Alexa” van Amazon biedt meer gedetailleerde instellingen en extra functies.

Zie voor details over de app Amazon Alexa de beschrijving van de app in de App Store of Google Play, of “Help & Feedback” in de app zelf.

  • De illustraties en schermen in deze gebruikershandleiding dienen uitsluitend voor instructiedoeleinden.
  • Smartphones en tabletten worden gezamenlijk aangeduid als “smartphones”. Wanneer dat nodig is, wordt het type apparatuur aangegeven in de uitleg.


Amazon, Alexa, Amazon Music, Kindle en alle gerelateerde logo’s zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen.

De namen van andere bedrijven en producten die in deze handleiding worden genoemd, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

OPMERKING
  • Alexa is een service van Amazon. Deze service kan zonder kennisgeving worden gewijzigd, gestopt, of beëindigd. We wijzen u erop dat Yamaha geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor enige aansprakelijkheid aangaande de doorlopende verlening of mogelijkheid tot gebruik van deze service.
  • Alexa is alleen verkrijgbaar in bepaalde gebieden. Alexa is mogelijk niet verkrijgbaar in bepaalde landen of regio’s.
  • De beschrijvingen van Amazon Alexa en de Amazon Alexa-app zijn gebaseerd op de specificaties per juli 2023.