Bij problemen: Alexa volgt de opdracht niet correct op

Mogelijke oorzaken voor dit probleem zijn als volgt: Probeer de oplossingen die corresponderen met de oorzaak.

 • Er is teveel omgevingsgeluid.
 • Alexa kan geen opdrachten verstaan wanneer er teveel omgevingsgeluid is. Neem de oorzaak van het geluid weg of spreek harder en duidelijker.
 • De taal die is ingesteld voor Alexa is anders dan de taal die wordt gesproken tegen Alexa.
 • Selecteer de juiste taal van het volgende menu in de app Sound Bar Controller.
 • ~ (Instellingen) > Amazon Alexa Instellingen > Amazon Alexa Taal
 • Alexa kan uw vragen of opdrachten niet begrijpen.
  • Gebruik een meer natuurlijke intonatie en spreek duidelijk.
  • Probeer uw vraag op een andere manier te stellen, of gebruik andere woorden voor uw opdracht, of wees meer specifiek.
  • Wanneer u opdrachten om de geluidsbalk te bedienen geeft aan de Amazon Alexa-app of een ander apparaat met Alexa Built-in, moet u de naam gebruiken die u hebt ingesteld voor de geluidsbalk in de Amazon Alexa-app.
 • De evreiste Alexa-skills zijn niet toegevoegd.
 • Voor sommige functies kunnen extra Alexa-skills nodig zijn. Als dat het geval is, moet u de vereiste Alexa-skills toevoegen.
 • “Functies toevoegen aan Alexa”
 • Uw geluidsbalk biedt geen ondersteuning voor de functie waartoe u via Alexa opdracht hebt gegeven.
 • Sommige functies die worden ondersteund door andere apparaten met Alexa Built-in, worden niet ondersteund door uw geluidsbalk.
 • Het volume van de geluidsbalk kan niet op het maximum worden ingesteld wanneer de instructie daartoe gegeven wordt via Alexa.
 • Wanneer u de functie voor muziekweergave in meerdere ruimtes gebruikt op de SR-X50A, SR-X40A, of de ATS-X500, geldt er een begrenzing voor het maximum volume dat kan worden ingesteld. Dit is vanwege de specificaties van het product.