Angående denna handbok

Denna handbok ger en översikt över Amazon Alexa inbyggd i Yamaha soundbar.

Denna handbok täcker följande produkter (från och med december 2023):

  • SR-X50A, SR-X40A och ATS-X500
  • YAS-209, YAS-109, ATS-2090 och ATS-1090

Beskrivningarna i denna handbok är gemensamma för de produkter som anges ovan. Information om Amazon Alexa-funktioner och operationer som stöds av din produkt finns i produktens användarhandbok.

Den dedikerade smarttelefon-appen ”Amazon Alexa” som tillhandahålls av Amazon möjliggör mer detaljerad konfiguration och ytterligare funktioner.

För detaljer om appen Amazon Alexa se beskrivningen för appen på App Store eller Google Play eller ”Help & Feedback” i appen.

  • Illustrationerna och skärmbilderna i denna bruksanvisning är bara avsedda som instruktion.
  • I denna anvisning är olika smarttelefoner och surfplattor kollektivt refererade till som ”smarttelefoner”. Vid behov specificeras typen av mobil enhet i förklaringarna.


Amazon, Alexa, Amazon Music, Kindle och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Andra företagsnamn och produktnamn i den här handboken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

OBS!
  • Alexa är en tjänst som Amazon erbjuder. Denna tjänst kan ändras, stoppas eller avslutas utan föregående meddelande. Observera att Yamaha Corporation inte tar något ansvar för eventuella skulder som uppstår till följd av fortsatt tillhandahållande eller användning av denna tjänst.
  • Alexa erbjuds bara i vissa områden. Alexa kanske inte är tillgänglig i vissa länder eller regioner.
  • Beskrivningarna av Amazon Alexa och appen Amazon Alexa bygger på specifikationer från juli 2023.