Wat is Amazon Alexa?

Amazon Alexa is een in de interactieve, stemgestuurde AI (kunstmatige intelligentie) die wordt verzorgd door Amazon.

Omdat de dienst is gebaseerd op “cloud” technologie, kunt u uw eigen Alexa op elk moment vragen stellen of opdrachten geven om apparatuur te bedienen op voorwaarde dat uw Alexa Built-in apparaat is verbonden met het Internet.

Door voortdurend te leren van de stem van de gebruiker en de gegeven opdrachten, zal Alexa uw stem na verloop van tijd steeds beter gaan verstaan, en zal ze beter reageren of de apparatuur effectiever bedienen. De capaciteiten van het systeem kunnen ook worden uitgebreid door verschillende “skills” toe te voegen aan Alexa.

Wanneer u “Alexa,” zegt tgen de Yamaha geluidsbalk met Alexa Built-in en dan een vraag stelt, zal Alexa uw stem verstaan en antwoord geven. Wanneer u “Alexa,” zegt en een opdracht geeft, kunt u de geluidsbalk of andere apparatuur met Alexa bedienen (smartapparaten).

De speciale smartphone app “Amazon Alexa” van Amazon stelt u in staat om uw eigen Alexa in meer detail te configureren of “skills” toe te voegen aan Alexa. Raadpleeg “Help & Feedback” in de app Amazon Alexa voor meer informatie.

Voor meer informatie over Amazon Alexa kunt u de informatie op de website van Amazon voor het land in kwestie raadplegen. Daarnaast kunt u de volgende website bezoeken voor technische informatie:

OPMERKING
  • Alexa is een service van Amazon. Deze service kan zonder kennisgeving worden gewijzigd, gestopt, of beëindigd. We wijzen u erop dat Yamaha geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor enige aansprakelijkheid aangaande de doorlopende verlening of mogelijkheid tot gebruik van deze service.
  • Alexa is alleen verkrijgbaar in bepaalde gebieden. Alexa is mogelijk niet verkrijgbaar in bepaalde landen of regio’s.
    Vanaf januari 2023 is de service beschikbaar in de volgende gebieden:
  • Brazilië, Canada, Mexico, VS, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Ierland, Italië, Oostenrijk, VK, Australië, India, Japan, en Nieuw Zeeland
  • Het is mogelijk dat u een betaald abonnement nodig hebt om Amazon Music, Amazon Kindle, of Audible op het product te kunnen gebruiken. Bezoek de Amazon-website voor verdere informatie.
  • Sommige functies vereisen servicecontracten met een derde partij. Voor details over elk van deze diensten kunt u de websites van de betreffende provider bezoeken.
  • Om een smartapparaat voor thuisgebruik te kunnen bedienen via de geluidsbalk, is het mogelijk dat u een smart hub (los verkrijgbaar) nodig hebt om verbinding mat dat apparaat te maken.
  • De beschrijvingen van Amazon Alexa en de Amazon Alexa-app zijn gebaseerd op de specificaties per juli 2023.


Amazon, Alexa, Amazon Music, Kindle en alle gerelateerde logo’s zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen.