Kontrol af oplysninger om video/lydsignaler

Viser oplysninger om video/lydsignaler.

Funktionsmenu

Signal Information

Format

Inputsignalets lydformat

Channel

Antallet af kildekanaler i inputsignalet (front/surround/LFE)

F.eks. betyder "3/2/0,1" 3 frontkanaler, 2 surround kanaler og LFE.

Sampling

Antallet af lydpakker pr. sekund i det afspillede digitale signal

Video In

Type og opløsning af det indlæste digitale signal

Video Out

Type og opløsning af det udsendte digitale signal

BEMÆRK
For at skifte oplysningerne på frontdisplayet skal du trykke på pilestasterne.