Kontrollera information om video-/ljudsignaler

Visar information om video-/ljudsignaler.

Option-meny

Signal Information

Format

Ljudformat för inmatad signal

Channel

Antalet källkanaler som ingår i insignalen (fram/surround/LFE)

Till exempel innebär ”3/2/0.1” att det finns 3 framkanaler, 2 surroundkanaler och LFE.

Sampling

Antalet samplingar per sekund för den digitala insignalen

Video In

Typ och upplösning för digital insignal

Video Out

Typ och upplösning för digital utsignal

OBS!
Om du vill växla information på frontpanelen, tryck på markörknapparna .