Kombinerer lyd fra en anden inputkilde med video fra den aktuelle inputkilde

Vælg lyden fra en anden inputkilde for at afspille sammen med videoen for den aktuelt valgte inputkilde. Brug for eksempel denne funktion i følgende tilfælde.

  • Tilslutning af en afspilningsenhed, der understøtter HDMI-videoudgang, men ikke HDMI-lydudgang

Funktionsmenu

"Audio In"

Inputkilder

HDMI 1-4, AV 1-3

Indstillinger

AV 1-3, AUDIO 1-3

Video/audio-indgange til rådighed på enheden

Udgangsstik på videoenhed

Indgangsstik på enheden

Video

Lyd

Video

Lyd

HDMI

Digital optisk

HDMI 1–4

AUDIO 1 (OPTISK)

Digital koaksial

HDMI 1–4

AUDIO 2 (COAXIAL)
AV 1 (COAXIAL)

Analog stereo

HDMI 1–4

AUDIO 3 (AUDIO)
AV 2–3 (AUDIO)

Composite video

Digital optisk

AV 1–3 (VIDEO)

AUDIO 1 (OPTISK)

Nødvendig indstilling

Hvis du f.eks. Har tilsluttet en videoenhed til AV 2 (VIDEO) og AUDIO 1 (OPTICAL) -stikket på enheden, skal du ændre kombinationsindstillingen som følger.

  1. Tryk INPUT for at vælge “AV 2” (videoindgangsstik, der skal bruges) som inputkilde.
  1. Tryk på OPTION.
  1. Brug piletasterne til at vælge "Audio In" og tryk på ENTER.
  1. Brug piletasterne til at vælge "AUDIO 1" (lydindgangsstik, der skal bruges).
  1. Tryk på OPTION.
  • Dette afslutter indstillingerne.