Automatisk modtagelse af trafikoplysninger

(Kun modeller i Storbritannien, Europa, Rusland og Mellemøsten)

Når "TUNER" er valgt som inputkilde, søger enheden automatisk efter en trafikinformationsstation.

Funktionsmenu

"Traffic Program"

  1. Når "TUNER" er valgt som inputkilde, skal du trykke på OPTION.
  1. Brug piletasterne til at vælge "Traffic Program" og tryk ENTER.
  • Søgningen efter trafikoplysningsstationer starter efter 5 sekunder. Tryk ENTER igen for at starte søgningen med det samme.
BEMÆRK
  • For at søge opad/nedad fra den aktuelle frekvens, skal du trykke på piletasterne mens "READY" vises.
  • For at annullere søgningen, tryk på RETURN.
  • Følgende skærm vises i ca. 3 sekunder, når søgningen er færdig.
BEMÆRK
"TP Not Found" vises i ca. 3 sekunder, når der ikke findes nogen trafikinformationsstationer.