Justering af tonen i lydudgang

Justerer niveauet for højfrekvensområde (Treble) og lavfrekvensområde (Bass) individuelt.

Funktionsmenu

"Tone Control"

Valgmuligheder

Treble, Bass

Indstillingsinterval

-6,0 dB til +6,0 dB (0,5 dB trin)

BEMÆRK
  • Når både "Treble" og "Bass" er 0,0 dB, vises "Bypass".
  • Du kan også justere tonen med knapper på frontpanelet. Tryk på TONE CONTROL for at vælge "Treble" or "Bass", og tryk derefter på PROGRAM for at foretage en justering.
  • Hvis du angiver en ekstrem værdi, kan lyde måske ikke svare til dem fra andre kanaler.