Kombinera ljud för annan ingångskälla med video för aktuell ingångskälla

Välj ljud med en annan ingångskälla för att spelas upp tillsammans med videon för aktuellt vald ingångskälla. Den här funktionen kan till exempel användas i följande fall.

  • Ansluta en uppspelningsenhet som har stöd för HDMI-videoutmatning men inte HDMI-ljudutmatning

Option-meny

Audio In

Ingångskällor

HDMI 1-4, AV 1-3

Inställningar

AV 1-3, AUDIO 1-3

Video-/ljudingångar tillgängliga på enheten

Utgångsjack på en videoenhet

Ingångsjack på receivern

Video

Ljud

Video

Ljud

HDMI

Digital optisk

HDMI 1-4

AUDIO 1 (OPTICAL)

Digital koaxial

HDMI 1-4

AUDIO 2 (COAXIAL)
AV 1 (COAXIAL)

Analog stereo

HDMI 1-4

AUDIO 3 (AUDIO)
AV 2–3 (AUDIO)

Kompositvideo

Digital optisk

AV 1-3 (VIDEO)

AUDIO 1 (OPTICAL)

Nödvändig inställning

Om du till exempel har anslutit en videoenhet till jacken AV 2 (VIDEO) och AUDIO 1 (OPTICAL) på receivern ska du ändra kombinationen enligt följande.

  1. Tryck på INPUT och välj ”AV 2” (det videoingångsjack som ska användas) som ingångskälla.
  1. Tryck på OPTION.
  1. Använd markörknapparna för att välja ”Audio In” och tryck på ENTER.
  1. Använd markörknapparna för att välja ”AUDIO 1” (det ljudingångsjack som ska användas).
  1. Tryck på OPTION.
  • Nu är de nödvändiga inställningarna klara.