Kombinere lyd fra en annen inngangskilde med video fra gjeldende inngangskilde

Velg lyden fra en annen inngangskilde for avspilling sammen med video fra gjeldene valgte inngangskilde. Du kan for eksempel bruke denne funksjonen i følgende tilfeller.

  • Tilkobling av en avspillingsenhet som støtter HDMI videoutgang, men ikke HDMI lydutgang

Option-meny

"Audio In"

Inngangkilder

HDMI 1-4, AV 1-3

Innstillinger

AV 1-3, AUDIO 1-3

Video/audio-inngangskontakter som er tilgjengelig på apparatet

Utgangskontakter på videoenhet

Inngangskontakter på apparatet

Video

Audio

Video

Audio

HDMI

Digital optisk

HDMI 1–4

AUDIO 1 (OPTICAL)

Digital koaksial

HDMI 1–4

AUDIO 2 (COAXIAL)
AV 1 (COAXIAL)

Analog stereo

HDMI 1–4

AUDIO 3 (AUDIO)
AV 2–3 (AUDIO)

Composite video

Digital optisk

AV 1–3 (VIDEO)

AUDIO 1 (OPTICAL)

Nødvendig innstilling

Hvis du for eksempel har koblet en videoenhet til AV 2 (VIDEO) og AUDIO 1 (OPTICAL)-kontakt på apparatet, endre kombinasjonsinnstillingen som følger.

  1. Trykk på INPUT for å velge “AV 2” (videoinngangskontakt som skal brukes) som inngangskilden.
  1. Trykk på OPTION.
  1. Bruk markørtastene til å velge "Audio In" og trykk på ENTER.
  1. Bruk markørtastene for å velge "AUDIO 1" (lydinngangskontakt som skal brukes).
  1. Trykk på OPTION.
  • Dette fullfører de nødvendige innstillingene.