Justere volumet for hver enkelt høyttaler

Justerer volumet for hver enkelt høyttaler for å tilpasse til din lytteposisjon.

Setup-menyen

Speaker” > “Level

Valgalternativer

Front L, Front R, Center, Surround L, Surround R, Subwoofer

Innstillingsområde

-10,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB intervall)

MERK
  • Sending av testtone hjelper deg med å justere høyttalerbalansen samtidig som effekten bekreftes. For mer informasjon, se følgende: