Stille inn avstanden mellom hver høyttaler og lytteposisjonen

Stiller inn avstanden mellom hver høyttaler og lytteposisjonen slik at lydene fra høyttalerne når lytteposisjonen samtidig.

Setup-menyen

Speaker” > “Distance

Valgalternativer

Front L, Front R, Center, Surround L, Surround R, Subwoofer

Innstillingsområde

0,30 m til 24,00 m (1,0 ft til 80,0 ft), 0,05 m (0,2 ft) intervall

MERK
Velger enheten for avstand fra “Meter” eller “Feet” i “Unit”.