Stille inn bruk av en subwoofer

Velger innstillingene i overensstemmelse med bruken av din subwoofer.

Setup-menyen

Speaker” > “Configuration” > “Subwoofer

Innstillinger

Use

Velg dette alternativet når en subwoofer er tilkoblet.

Subwooferen sende ut LFE (low-frequency effect)-kanallyd og lavfrekvenskomponenter fra andre kanaler.

None

Velg dette alternative når ingen subwoofer er tilkoblet.

Fronthøyttalerne vil sende ut LFE (low-frequency effect)-kanallyd og lavfrekvenskomponenter fra andre kanaler.