Stille inn justeringsmetode for dynamisk område

Velger justeringsmetoden for dynamisk område for bitstream-audioavspilling (Dolby Digital- og DTS-signaler).

Setup-menyen

Sound” > “Volume” > “Dynamic Range

Innstillinger

Maximum

Gir lyd uten justering av dynamisk område.

Standard

Optimaliserer dynamisk område for vanlig hjemmebruk.

Min/Auto

Stiller inn dynamisk område for klar lyd, også om kvelden eller med lavt volum.

Ved avspilling av Dolby TrueHD-signaler justeres dynamisk område automatisk basert på informasjon i inngangssignalet.