Stille inn breddeeffekten for frontlydfeltet

Aktiverer/deaktiverer breddeeffekten av frontlydfeltet. Når denne funksjon er aktivert, kan du legge front venstre/høyre kanals lydfelt rundt lydfeltet og skape et romslig lydfelt i kombinasjon med surround-lydfeltet. Denne innstillingen er aktiv når “DPL Music” er valgt.

Setup-menyen

Sound” > “DSP Parameter” > “Panorama

Innstillinger

Off

Deaktiverer breddeeffekten av frontlydfeltet.

On

Aktiverer breddeeffekten av frontlydfeltet.

MERK
  • For mer informasjon om surround-dekoderen, se følgende: