Ställa in justeringsmetod för dynamikomfånget

Anger justeringsmetoden för dynamikomfånget för uppspelning av digitala ljudsignaler (Dolby Digital- och DTS-bitströmmar).

Setup-menyn

Sound” > ”Volume” > ”Dynamic Range

Inställningar

Maximum

Återger ljud utan justering av dynamikomfånget.

Standard

Optimerar dynamikomfånget för vanligt hemmabruk.

Min/Auto

Anger dynamikomfånget för att få ett klart ljud även på natten och vid låga volymer.

Dynamikomfånget justeras automatiskt vid uppspelning av Dolby TrueHD-signaler, baserat på information om insignalen.