Justere senterlokaliseringen (breddeeffekt) for frontlydfeltet

Justerer senterlokaliseringen (breddeeffekt) for frontlydfeltet. Juster denne høyere for å styrke senterlokaliseringen (mindre breddeeffekt) eller lavere for å svekke det (mer breddeeffekt). Denne innstillingen er aktiv når “Neo:6 Music” er valgt.

Setup-menyen

Sound” > “DSP Parameter” > “Center Image

Innstillingsområde

0,0 til 1,0

MERK
  • For mer informasjon om surround-dekoderen, se følgende: