Justere forskjellen i nivå mellom front- og surround-lydfeltene

Justerer forskjellen i nivå mellom front- og surround-lydfeltene. Høyere for å styrke frontlydfeltet og lavere for å styrke surround-lydfeltet. Denne innstillingen er aktiv når “DPL Music” er valgt.

Setup-menyen

Sound” > “DSP Parameter” > “Dimension

Innstillingsområde

-3 til +3

MERK
  • For mer informasjon om surround-dekoderen, se følgende: